Skip to main content

Đại hội Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020 - 2025

(12/06/2020 13:52)

Ngày 11,12/6/2020, Đảng bộ Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An tổ chức Đại hội đảng viên, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trương Minh Quang, Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tham dự chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có đồng chí Nguyễn Ngọc Luân, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng 51 đảng viên (49 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị) thuộc Đảng bộ TAND tỉnh Long An.

Các đồng chí trong BTV Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Đoàn chủ tịch) lần lượt thông qua các báo cáo chính trị của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề án nhân sự BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề án nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

image

Qua đó trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TAND tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng TAND tối cao, Tỉnh ủy, Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức đạo của cấp ủy, đảm bảo giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo cơ quan; đồng thời xác định phương châm chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, triển khai các chương trình công tác toàn khóa và hàng năm nhằm thực hiện tốt công tác Đảng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đại hội đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ TAND tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề ra chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

image

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Minh Quang, Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh: Trong điều kiện TAND tỉnh Long An đang thực hiện tinh giản biên chế theo văn bản của TAND tối cao, do đó vấn đề thiếu hụt cán bộ, công chức gây ra áp lực rất lớn đối với các đồng chí đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ TAND tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ TAND tối cao giao cũng như thực hiện tốt trong công tác xây dựng đảng.

Bên cạnh đó, đồng chí Trương Minh Quang đề nghị Đảng bộ TAND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Cấp ủy tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, có tính đột phá trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; phòng và chống biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo đảm tốt kỷ luật phát ngôn; đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, tăng cường lãnh đạo các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ hoạt động đi vào chiều sâu gắn với công tác chuyên môn, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến, xây dựng đơn vị văn hóa và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; dành thời gian hợp lý cho công tác xây dựng Đảng vững mạnh.

image

Sau gần 02 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, Đại hội đã tập trung trí tuệ, thảo luận, biểu quyết thông qua báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ TAND tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội biểu quyết thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ tới được Đoàn Chủ tịch trình bày. Đại hội đã có 43 ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XI, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ thứ XI và văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

image

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí; bầu Đoàn Đại biểu về dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 02 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 03 đồng chí, trong đó đồng chí: Lê Quốc Dũng, giữ chức vụ Bí thư; đồng chí Phan Ngọc Hoàng Đình Thục, giữ chức vụ Phó Bí thư; bầu Ủy ban kiểm tra gồm 03 đồng chí, trong đó đồng chí Trần Văn Nhậm giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy.

image

Đại hội giao cho Ban Chấp hành Đảng Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020 - 2025 có trách nhiệm tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đại hội được ghi trong biên bản, hoàn chỉnh thành văn bản chính thức, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể và tổ chức triển khai, lãnh đạo các chi bộ, đoàn thể, cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội.

Với ý chí, niềm tin, sức mạnh của tập thể Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Long An, Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ và quần chúng trong đơn vị tập trung trí tuệ, đoàn kết, phát huy năng động, sáng tạo, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Ngọc Vệ


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 142
cdscv