Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Long An công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự mới tại Tòa án nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

(10/07/2020 14:35)

Trong các ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020 Tòa án nhân dân tỉnh công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự mới tại TAND huyện Cần Đước, Đức Hòa, Tân Hưng, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An. Cụ thể như sau:

Quyết định số 829/QĐ-TCCB ngày 22/6/2020 của Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm đồng chí Võ Thị Thanh Nhung, Thẩm phán sơ cấp Tòa án nhân dân huyện Cần Đước giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Cần Đước.

image

Đồng chí Lê Quốc Dũng, Chánh án TAND tỉnh trao quyết định và chức mừng đồng chí Võ Thị Thanh Nhung

Quyết định số 828/QĐ-TCCB ngày 22/6/2020 của Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Mộng Thúy, Thẩm phán sơ cấp, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa.

image

Đồng chí Trần Văn Nhậm, Phó Chánh án TAND tỉnh (bìa phải) trao quyết định và chức mừng đồng chí Nguyễn Thị Mộng Thúy

Quyết định số 827/QĐ-TCCB ngày 22/6/2020 của Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm đồng chí Bùi Ngọc Tuyến, Thẩm phán sơ cấp, Phó Chánh Tòa Hình sự Tòa án nhân dân thành phố Tân An giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Tân An.

image

Đồng chí Phan Ngọc Hoàng Đình Thục, Phó Chánh án TAND tỉnh (bìa phải) trao quyết định và chức mừng đồng chí Bùi Ngọc Tuyến

Quyết định số 831/QĐ-TCCB ngày 22/6/2020 của Tòa án nhân dân tối cao điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Vũ Khanh, Thẩm phán sơ cấp, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân huyện Mộc Hóa giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân thị xã Kiến Tường.

image

Đồng chí Lương Minh Trí, Phó Chánh án TAND tỉnh (bìa phải) trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Vũ Khanh

Quyết định số 830/QĐ-TCCB ngày 22/6/2020 của Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị The, Thẩm phán sơ cấp, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Hưng giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Hưng.

image

Đồng chí Lương Minh Trí, Phó Chánh án TAND tỉnh (bìa trái) trao quyết định và chúc mừng đồng chí Phạm Thị The

Các quyết định đều có hiệu lực kể từ ngày ký, nhiệm kỳ được bổ nhiệm là 05 năm.

image

image

image

image

Tại Hội nghị các đồng chí được bổ nhiệm bày tỏ niềm tự hào, vinh dự khi nhận Quyết định và cám ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, lãnh đạo địa phương, các cơ quan ban ngành cùng các đồng chí công chức trong đơn vị; đồng thời, các đồng chí hứa quyết tâm luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sạch của một công chức Tòa án, nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo và cùng tập thể công chức trong đơn vị đoàn kết vượt qua khó khăn, nỗ lực hết sức mình vì sự nghiệp phát triển của Tòa án nhân dân.

Mỹ Linh – Ngọc Vệ


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 479
cdscv