Loading...
Skip to main content

Đẩy nhanh tiến độ giải quyết án trong 6 tháng cuối năm 2021

(17/04/2021 14:23)

Tòa án nhân dân hai cấp tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết án trong 6 tháng cuối năm 2021.

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021, đồng chí Lê Quốc Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, cùng Ban lãnh đạo, lãnh đạo Phòng, Tòa và Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã tập trung đề ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết án trong 6 tháng cuối năm và khắc phục hạn chế, thiếu sót theo kết luận của Đoàn kiểm tra Tòa án nhân dân tỉnh.

image

Đ/c Phan Ngọc Hoàng Đình Thục, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh thông qua báo cáo tại Hội nghị

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, chất lượng giải quyết án của Tòa án nhân dân hai cấp được nâng cao, thể hiện qua tỉ lệ án bị hủy, bị sửa giảm so với cùng kỳ; Tòa án nhân dân tỉnh đã thành lâp Đoàn kiểm tra nghiệp vụ đối với Tòa án nhân dân cấp huyện, kịp thời kiến nghị khắc phục các sai sót trong công tác, góp phần nâng cao chất lượng xét xử.

image

Đ/c Trần Văn Nhậm, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Long An

Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm, tỉ lệ giải quyết án của Tòa án nhân dân hai cấp giảm so với cùng kỳ, bình quân Thẩm phán giải quyết án chưa đạt cao, việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm và công bố bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân còn thấp. Cụ thể như sau:

Toàn tỉnh giải quyết 5.170/9.847 vụ, việc các loại, đạt tỉ lệ 52,59%, so với cùng kỳ thụ lý giảm 641 vụ, giải quyết giảm 991 vụ; bình quân mỗi Thẩm phán thụ lý giảm 0,9 vụ/tháng và giải quyết giảm 1,2 vụ/tháng; hòa giải, đối thoại thành giảm 298 vụ; tỉ lệ án bị hủy, bị sửa giảm 0,98%; tổ chức 71 phiên tòa rút kinh nghiệm/124 Thẩm phán; công khai 656 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Dũng đề nghị lãnh đạo Tòa án nhân dân hai cấp phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao vai trò lãnh đạo của người đứng đầu trong việc chỉ đạo Thẩm phán, Thư ký đơn vị khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà Đoàn kiểm tra đã kết luận và chấm dứt không để các trường hợp xảy ra trong thời gian tới; khẩn trương thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết án đạt và vượt chỉ tiêu quy định của Tòa án nhân dân tối cao và Quốc hội đã đề ra; thực hiện có hiệu quả việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp; đảm bảo 100% các bản án, quyết định được ban hành trong thời hạn luật định; tăng cường công tác tuyên truyền Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án trên các phương tiện thông tin đại chúng, giúp người dân nắm rõ về tính hiệu quả của công tác này và để Luật nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần giảm áp lực công việc tại Tòa án.

image

Đ/c Lê Quốc Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại biên chế nhất là chức danh Thẩm phán, Thư ký, phân bổ hợp lý đối với các đơn vị có tỉ lệ giải quyết án cao; quán triệt công chức trong đơn vị có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự trong giao tiếp với nhân dân và thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức Tòa án nhân dân, Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán Tòa án nhân dân, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định của Đảng về nêu gương; công chức và người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tham gia, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân trong công tác bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp; kịp thời giải quyết các khiếu nại của cử tri có liên quan đến công tác bầu cử.

image

Quang cảnh Hội nghị

Mỹ Linh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 182
cdscv