Loading...
Skip to main content

Thực hiện hiệu quả công tác bình đẳng giới trong hoạt động Tòa án nhân dân hai cấp

(28/06/2021 08:21)

Nhận thức vị trí, vai trò của công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong những năm qua, Ban Cán sự đảng, Ban lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh đã quan tâm, lãnh đạo và tạo điều kiện để Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tòa án nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đặc biệt trong năm 2020, công tác bình đẳng giới trong hoạt động Tòa án nhân dân hai cấp đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, từ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đến phong trào, chăm lo quyền lợi chính đáng đối với công chức nữ, thể hiện qua các nội dung như sau:

Thứ nhất, trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có trình độ cao, cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Nhằm từng bước giảm dần khoảng cách về giới trong lĩnh vực chính trị, tăng cường sự tham gia của cán bộ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tòa án nhân dân tỉnh đã tham mưu Ban Cán sự đảng, Ban lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh xây dựng quy hoạch nguồn cán bộ nữ, kế hoạch bồi dưỡng cán bộ nữ, nên số lượng công chức nữ được giao đảm nhiệm các chức vụ quản lý trong thời gian qua có xu hướng tăng lên về số lượng và nâng cao về chất lượng. Tòa án nhân dân hai cấp có 146 nữ/250 công chức (chiếm tỉ lệ 58,4%). Trong đó, Tòa án nhân dân tỉnh, có 01 nữ/ 03 công chức giữ chức vụ Phó Chánh án, chiếm tỉ lệ 33,3%; 04 nữ/11 công chức giữ chức vụ Chánh tòa, Phó Chánh tòa, chiếm tỉ lệ 36,4%; 03 nữ/07 công chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, chiếm tỉ lệ 42,9%; 05 nữ/11 công chức tham gia cấp ủy chi bộ, chiếm tỉ lệ 45,5%. Tòa án nhân dân cấp huyện, có 03 nữ/15 công chức giữ chức vụ Chánh án, chiếm tỉ lệ 20%; 08 nữ/19 công chức giữ chức vụ Phó Chánh án, chiếm tỉ lệ 42,1%; 09 nữ/20 công chức giữ chức vụ Chánh tòa, Phó Chánh tòa, chiếm tỉ lệ 45%; 15 nữ /26 công chức giữ chức vụ Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, chiếm tỉ lệ 57,7%.

Tỉ lệ nữ được quy hoạch ngày càng tăng cao, giai đoạn 2016-2021, có 22 nữ/27 công chức được quy hoạch giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, Phó Chánh tòa trở lên, chiếm tỉ lệ 81,5%; giai đoạn 2021-2026, có 25 nữ/49 công chức được quy hoạch giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, Phó Chánh tòa trở lên, chiếm tỉ lệ 51%.

image

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo Tòa, Phòng và bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp TAND hai cấp tỉnh Long An

Thứ hai, trong việc quan tâm và tạo điều kiện để công chức nữ được học tập, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc cải cách tư pháp.

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ đã tham mưu bổ nhiệm 09 nữ/10 công chức giữ chức vụ từ Phó Trưởng phòng, Phó Chánh tòa trở lên, chiếm tỉ lệ 90%; bổ nhiệm mới 06 nữ/09 công chức giữ chức danh Thẩm phán sơ cấp trở lên, chiếm tỉ lệ 66,7%; bổ nhiệm lại 20 nữ/29 công chức giữ chức danh Thẩm phán sơ cấp trở lên, chiếm tỉ lệ 69%; cử 10 nữ/38 lượt công chức tham dự các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị, tọa đàm; 08 n/10 công chức được đưa đi đào tạo sau đại học; 11 nữ/18 đảng viên tham gia đào tạo lớp trung cấp lý luận chính trị.

Thứ ba, công tác phát triển Đảng viên mới đối với quần chúng ưu tú là nữ ngày càng được nâng cao

Công chức nữ được kết nạp Đảng, chiếm tỉ lệ 80% trong tổng số Đảng viên mới được kết nạp (có 04 nữ/05 Đảng viên mới được kết nạp).

image

Nữ Đảng viên TAND tỉnh tham gia Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ tư, đảm bảo cơ chế, chính sách đối với công tác cán bộ nữ

Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động nữ luôn kịp thời và đúng pháp luật. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ còn bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công chức, người lao động nữ trong việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, nghỉ chế độ thai sản, ốm đau, hỗ trợ tiền khám sức khỏe định kỳ 1.000.000đ/người/năm, hỗ trợ tiền thuê nhà trọ mỗi tháng 500.000 đồng/người; tham mưu tạo điều kiện thuận lợi về thời gian cho công chức, người lao động nữ chăm sóc con nhỏ, ưu tiên sắp lịch công tác, lịch đo đạc, lịch xét xử đối với công chức nữ khi đang mang thai.

Thứ năm, công tác bình đẳng giới được lồng ghép vào công tác xét xử

Tòa án với nhiệm vụ chính trị là giải quyết, xét xử các vụ án hình sự và các tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính. Vì vậy, việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới của Tòa án nhân dân hai cấp được lồng ghép trong quá trình giải quyết, xét xử các loại án như: vận dụng đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em; xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, các tội mua bán phụ nữ và trẻ em… Thông qua việc giải quyết, xét xử các vụ án, công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục ý thức về bình đẳng giới được các Thẩm phán chú trọng nhằm nâng cao nhận thức về giới trong nhân dân; các hình phạt mà Toà án đã áp dụng đáp ứng yêu cầu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại đến phụ nữ, trẻ em, thể hiện được chính sách hình sự của Nhà nước ta.

Trong năm 2020, Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý 6.279 vụ việc hôn nhân gia đình, giải quyết 6.195 vụ, đạt tỉ lệ 98,7%. Trong quá trình giải quyết, các Thẩm phán luôn chú trọng bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và con chưa thành niên, đối với con dưới 36 tháng tuổi thì tuân thủ nguyên tắc giao cho mẹ trực tiếp nuôi dưỡng theo khoản 3 Điều 81 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; khi chia tài sản thì tuân thủ nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của vợ và con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để nuôi mình.

Ngoài ra, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ còn phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội nhằm hỗ trợ các quyền và lợi ích chính đáng khi giải quyết các vụ án có tác động ảnh hưởng tiêu cực tới phụ nữ và trẻ em gái, hôn nhân có yếu tố nước ngoài và các tranh chấp khác có liên quan đến lao động nữ.

Thứ sáu, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

Với nhận thức sâu sắc “Tăng cường bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ là điểm sáng trong việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ ở Việt Nam, là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội”, nhằm đẩy mạnh các hoạt động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trong Tòa án nhân dân hai cấp, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Tòa án nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; phối hợp cùng Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động; kết hợp công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật vào trò chơi đoán ý đồng đội, với các câu hỏi có từ khóa liên quan đến kiến thức về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; việc kết hợp giữa trò chơi cùng với công tác tuyên truyền đã giúp người tham dự tiếp thu được kiến thức pháp luật nhanh hơn. Ngoài ra, Tòa án nhân dân hai cấp tổ chức việc treo băng rôn tại trụ sở với khẩu hiệu tuyên truyền “Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em” từ ngày 15/11/2020 đến hết ngày 15/12/2020; vận động mạnh thường quân tổ chức hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, với tổng giá trị 20.000.000 đồng; tăng cường các bài viết trên Trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân tỉnh nhằm thông tin, tuyên truyền về Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới của Tòa án nhân dân hai cấp.

image

Hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới của Tòa án nhân dân hai cấp

Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong Tòa án nhân dân hai cấp, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ trong việc phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái trong công tác xét xử, đặc biệt là trong các vụ án về hôn nhân gia đình và các hoạt động chuyên môn khác. Đảm bảo sự phát triển cân đối về giới trong cơ cấu cán bộ lãnh đạo, quản lý; thực hiện kịp thời và đúng pháp luật các chế độ, chính sách đối với công chức nữ Tòa án nhân dân hai cấp. Tiếp tục tổ chức các hoạt động và vận động công chức, người lao động Tòa án nhân dân hai cấp hưởng ứng các hoạt động nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, người lao động nữ; đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, tương thân tương ái, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 hiện nay. Tham mưu cho Ban Cán sự đảng, Ban lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm công chức nữ.

Mỹ Linh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 422
cdscv