Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Long An tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử án hành chính sơ thẩm

(27/04/2022 05:58)

Phiên tòa trực tuyến-một trong những giải pháp hữu hiệu giúp Tòa án nhân dân hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện “bình thường mới”

Để tiến tới xây dựng Tòa án thông minh, Tòa án điện tử, ngày 27/4/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã mở phiên tòa xét xử vụ án hành chính sơ thẩm theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm Tòa án nhân dân tỉnh với điểm cầu thành phần tại Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa.

image

Việc tổ chức phiên tòa trực tuyến thực hiện theo nguyên tắc chung về tổ chức phiên tòa xét xử vụ án hành chính được quy định tại Luật Tố tụng hành chính năm 2015. Bên cạnh đó, phiên tòa trực tuyến triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội và Quyết định số 512A/QĐ-TANDTC ngày 19/11/2021 của Tòa án nhân dân tối cao. Đây là lần đầu tiên một vụ án hành chính được tiến hành xét xử theo hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

image

Phiên tòa xét xử trực tuyến đã ứng dụng công nghệ thông tin trong xét xử theo hướng hiện đại hoá phù hợp với chủ trương phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chính phủ xác định mục tiêu công tác phòng, chống dịch vẫn là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội; chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

image

Sau khi thí điểm xét xử các phiên tòa hình sự, hành chính, Tòa án nhân dân tỉnh Long An sẽ rút kinh nghiệm để tiến tới thực hiện xét xử trực tuyến các phiên tòa dân sự.

Công Minh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 861
cdscv