Loading...
Skip to main content

Hội nghị sơ kết xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022

(27/07/2022 16:26)

Ngày 27-7-2022, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Tính đến 30/6/2022, Đảng bộ Tòa án nhân dân (viết tắt là TAND) tỉnh Long An có 05 chi bộ trực thuộc với 52 Đảng viên, chiếm tỉ lệ 73,24% trên tổng số công chức, người lao động. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy đã chỉ đạo tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII); triển khai và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm nội dung Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phối hợp tốt với cấp ủy địa phương trong việc quản lý đảng viên, trong 06 tháng đầu năm có 10 lượt đề nghị cấp ủy địa phương nhận xét, đánh giá để phục vụ cho công tác phát triển đảng, chuyển đảng chính thức, công tác bổ nhiệm; 11 lượt đề nghị cấp ủy đảng xác minh lịch sử chính trị cho 05 quần chúng; giới thiệu 03 đảng viên về địa phương sinh hoạt; cử 04 quần chúng tham gia lớp nhận thức về đảng. Ngoài ra, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác cải cách hành chính được tập trung thực hiện có hiệu quả; lãnh đạo 02 tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra; việc thực hiện quy chế dân chủ, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm và cụ thể hóa thành kế hoạch để lãnh đạo thực hiện.

D:\Đăng bài\13. Sơ kết Đảng\1..JPG

Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ TAND tỉnh Long An còn có một số hạn chế như: triển khai một số văn bản, Nghị quyết của Đảng còn chậm; chậm bổ sung nội dung Kết luận số 21-KL/TW vào Chương trình hành động; …

D:\Đăng bài\13. Sơ kết Đảng\2.JPG

Đồng chí Lê Quốc Dũng, Bí thư Đảng ủy thông qua dự thảo Kết luận Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất các giải pháp để thực hiện về nội dung công tác xây dựng đảng và công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các nhiệm vụ chỉ tiêu được nêu trong phương hướng; việc phát hành, chất vấn vai trò lãnh đạo, điều hành của Đảng ủy trong 6 tháng đầu năm.

Đồng chí Lê Quốc Dũng, Bí thư Đảng ủy TAND tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy thông qua dự thảo Kết luận Hội nghị: Triển khai, quán triệt đến đảng viên, quần chúng các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp ủy đảng và của ngành; tổ chức thực hiện tốt các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của ngành gắn với thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2022 của Đảng ủy TAND tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ; công tác phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng đảng viên; thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Chỉ đạo công tác tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 đúng tiến độ và đạt chất lượng. Lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng đảng; kiểm điểm, đánh giá tập thể và cá nhân; xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2022. Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; tổ chức lấy phiếu nhận diện 82 biểu hiện suy thoái đợt 06 tháng cuối năm 2022. Ngoài ra, Lãnh đạo tiếp tục thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm, tự phê bình cuối năm 2021 đối với tập thể và cá nhân trong đảng bộ; thực hiện tốt Quy chế số 09-QC/TU của Ban Thường ủy Tỉnh ủy,..

D:\Đăng bài\13. Sơ kết Đảng\3..JPG

D:\Đăng bài\13. Sơ kết Đảng\3.JPG

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị biểu quyết 100% đại biểu thống nhất thông qua nội dung kết luận hội nghị.

Ngọc Vệ


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 81
cdscv