Loading...
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(07/12/2022 14:54)

Ngày 05/12/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Trung ương với tất cả các điểm cầu trên toàn quốc. Tại điểm cầu Trung ương có Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư - Võ Văn Thưởng, lãnh đạo các ban, ngành Trung ương tham dự.

F:\E\Đăng bài\2022\46. HN trực tuyến nghị quyết\01.jpg

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Tại điểm cầu Tòa án nhân dân tỉnh Long An có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh; tất cả đảng viên, công chức và người lao động Tòa án nhân dân tỉnh tham dự.

F:\E\Đăng bài\2022\46. HN trực tuyến nghị quyết\02.jpg

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 6/12/2022, có 4 chuyên đề gồm: Chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt. Sau chương trình quán triệt, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương dành buổi sáng ngày 07/12/2022 để triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

F:\E\Đăng bài\2022\46. HN trực tuyến nghị quyết\03.jpg

Đồng chí Lê Quốc Dũng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh phát biểu và đề xuất tại Hội nghị.

Đồng chí Lê Quốc Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh phát biểu và đề xuất nội dung liên quan đến việc tổ chức Tòa án theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính. Tòa án nhân dân tỉnh Long An thống nhất đề xuất đổi mới tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, khắc phục tình trạng quan hệ giữa Tòa án các cấp là quan hệ hành chính. Tăng cường đảm bảo tính độc lập xét xử của Tòa án.

F:\E\Đăng bài\2022\46. HN trực tuyến nghị quyết\04.JPG

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Tòa án nhân dân tỉnh Long An

Đây là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của các văn kiện để sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống./. 

Ngọc Vệ


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 209
cdscv