Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

6.440

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

818

Hình sự

1.988

Dân sự

2.864

Hôn nhân và gia đình

57

Kinh doanh thương mại

23

Hành chính

134

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

555

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv