Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

14.380

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.273

Hình sự

4.484

Dân sự

5.932

Hôn nhân và gia đình

129

Kinh doanh thương mại

216

Hành chính

280

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

1.065

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv