Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Long An

Image
Lê Quốc Dũng
Năm sinh: 1968
Quê quán: Long AnPhó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Long An

Image
Trần Văn Nhậm
Năm sinh: 1965
Quê quán: Long AnPhó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Long An

Image
Phan Ngọc Hoàng Đình Thục
Năm sinh: 1976
Quê quán: Quảng NgãiPhó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Long An

Image
Lương Minh Trí
Năm sinh: 1973
Quê quán: Long Ancdscv