Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ

Image
Nguyễn Văn Triến
Năm sinh: 1975
Quê quán: Long AnChánh án Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa

Image
Phan Thanh Tuấn
Năm sinh: 1979
Quê quán: Long AnChánh án Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa

Image
Hoàng Thị Thúy Lành
Năm sinh: 1977
Quê quán: Nam ĐịnhChánh án Tòa án nhân dân Thị xã Kiến Tường

Image
Trình Văn Út
Năm sinh: 1970
Quê quán: Long AnChánh án Tòa án nhân dân huyện Mộc Hóa

Image
Nguyễn Thanh Liêm
Năm sinh: 1975
Quê quán: Long AnChánh án Tòa án nhân dân huyện Cần Đước

Image
Đỗ Quốc Dũng
Năm sinh: 1981
Quê quán: Long AnChánh án Tòa án nhân dân huyện Bến Lức

Image
Trần Thị Kim Thảnh
Năm sinh: 1972
Quê quán: Long AnChánh án Tòa án nhân dân huyện Tân Thạnh

Image
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Năm sinh: 1980
Quê quán: Long AnChánh án Tòa án nhân dân huyện Tân Hưng

Image
Nguyễn Vũ Khanh
Năm sinh: 1984
Quê quán: Long AnChánh án Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Hưng

Image
Lê Văn Hựu
Năm sinh: 1969
Quê quán: Long AnChánh án Tòa án nhân dân huyện Tân Trụ

Image
Phạm Văn Thái
Năm sinh: 1967
Quê quán: Long AnChánh án Tòa án nhân dân huyện Cần Đước

Image
Đỗ Quốc Dũng
Năm sinh: 1981
Quê quán: Long AnChánh án Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc

Image
Nguyễn Đức Bảo
Năm sinh: 1976
Quê quán: Long AnChánh án Tòa án nhân dân thành phố Tân An

Image
Nguyễn Thị Diễm Hằng
Năm sinh: 1971
Quê quán:Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa

Image
Nguyễn Khắc Linh Duy
Năm sinh: 1975
Quê quán: Long Ancdscv