Loading...
Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 30 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Trần Quốc Quân và đồng phạm "Cướp tài sản" TAND Tỉnh Long An 31/10/2018 00:00
2 Trần Văn Hoàng và đồng phạm "Trộm cắp tài sản" TAND Tỉnh Long An 30/10/2018 00:00
3 Nguyễn Quốc Hòa "Mua bán trái phép chất ma túy" TAND Tỉnh Long An 25/10/2018 00:00
4 Nguyễn Đức Phong "Cố ý gây thương tích" TAND Tỉnh Long An 24/10/2018 00:00
5 Thạnh Đô Ra và đồng phạm "Giết người" TAND Tỉnh Long An 24/10/2018 00:00
6 Trần Huy Tuấn "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" TAND Tỉnh Long An 23/10/2018 00:00
7 Lê Phú Tài "Trộm cắp tài sản" TAND Tỉnh Long An 18/10/2018 00:00
cdscv