Skip to main content

Tin hoạt động TAND Tối cao

Nâng cao hiệu quả hoạt động của tòa án trong tình hình mới (10/06/2021)

Ngày 07/6/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về dự thảo đề án "Đổi mới tổ chức bộ máy Tòa án nhân dân (TAND) tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng đáp ứng yêu cầu của tình hình mới".

Tin tức hoạt động TAND cấp tỉnh

Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (01/06/2021)

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An, nhằm siết chặt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong Tòa án nhân dân hai cấp, ngày 01/6/2021, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến tới tất cả các Tòa án nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Tin hoạt động tỉnh

Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (01/06/2021)

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An, nhằm siết chặt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong Tòa án nhân dân hai cấp, ngày 01/6/2021, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến tới tất cả các Tòa án nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

cdscv