Loading...
Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 4 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 NKK: Nguyễn Thị Mai và NBK: Chủ tịch UBND TP Hà Nội. TAND cấp cao tại TP Hà Nội 07/07/2022 08:30
2 NKK: Nguyễn Duy Hùng và NBK: UBND TP Phúc Yên TAND cấp cao tại TP Hà Nội 07/07/2022 08:30
3 NĐ: Ninh Đình Quả và BĐ: Giáp Thị Lũa TAND cấp cao tại TP Hà Nội 07/07/2022 08:30
4 NKK: Nguyễn Xuân Hân và NBK: Chủ tịch UBND và UBND quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội TAND cấp cao tại TP Hà Nội 07/07/2022 08:30
Up to Top