Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Long An phát huy hiệu quả, chất lượng công tác thi đua khen thưởng

(22/01/2021 16:45)

Tòa án nhân dân tỉnh Long An phát huy hiệu quả, chất lượng công tác thi đua khen thưởng trong năm 2020

Thực hiện lời Bác dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”; xác định vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng không chỉ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, mà còn tạo động lực giúp cho công chức và người lao động có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã phát huy tốt vai trò và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thi đua khen thưởng qua việc phát động các phong trào thi đua theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án; đổi mới việc tổ chức phát động các phong trào thi đua, nhất là các phong trào thi đua chuyên đề với hình thức phong phú, nội dung thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân nói chung và của Tòa án nhân dân hai cấp nói riêng.

image

TAND tỉnh Long An đón nhận “Cờ thi đua của Chính phủ” năm 2020

Trước những tồn tại, hạn chế của những năm trước, cũng như qua kết luận của Đoàn kiểm tra công tác chuyên môn của Tòa án nhân dân tối cao và tại các cuộc họp của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân hai cấp còn không ít những tồn tại, hạn chế như: Tỉ lệ giải quyết án còn thấp, chất lượng giải quyết án chưa được cao; án bị hủy, sửa và án bị tạm đình chỉ còn nhiều; việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm và công bố bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân chưa được quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện; vẫn còn các cơ quan ban ngành nhắc nhở về tình trạng chậm gửi bản án, quyết định; các khiếu nại liên quan thủ tục tố tụng còn cao; các bản án, quyết định còn sai sót phải ra thông báo sửa đổi, bổ sung, đính chính nhiều lần.

image

TAND thành phố Tân An, TAND huyện Đức Hòa và TAND huyện Vĩnh Hưng vinh dự đón nhận “Cờ thi đua Tòa án nhân dân” năm 2020

Trên cơ sở kế thừa và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo chủ đề xuyên suốt của Tòa án nhân dân “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, chủ đề hành động “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”, năm 2020, Tòa án nhân dân tỉnh đã phát động 02 đợt thi đua ngắn hạn, 03 phong trào thi đua theo chuyên đề và 01 Hội thi Thư ký giỏi, với nội dung như sau:

Phong trào thi đua ngắn hạn đợt 1 và đợt 2, với chủ đề “Tập thể, công chức, người lao động Tòa án nhân dân hai cấp “Chủ động, nêu gương, trách nhiệm, vì công lý” và “Đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, mục đích là đẩy mạnh công tác giải quyết, xét xử các loại án; đảm bảo 100% các bản án, quyết định được ban hành trong thời hạn luật định; 100% bản án, quyết định có hiệu lực và có đủ điều kiện đăng lên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân đúng thời hạn; đảm bảo các quyết định thi hành án phạt tù đúng thời hạn; không để án quá hạn luật định; không để cơ quan ban ngành nhắc nhở việc phát hành bản án, quyết định chậm trễ vì lý do chủ quan hoặc có vi phạm pháp luật; thi đua đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, xây dựng lề lối, phương pháp làm việc khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến liên hệ công việc tại Tòa án và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, kế hoạch công tác của cấp trên.

image

Đc Trần Văn Châu, Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua TAND

Phát động 03 phong trào thi đua theo chuyên đề: “Đẩy nhanh tiến độ giải quyết án”, “Nâng cao hiệu quả việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm” và “Nâng cao chất lượng bản án của Tòa án nhân dân hai cấp”, mục đích nâng cao tinh thần trách nhiệm của Thẩm phán trong công tác giải quyết án, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu do Nghị quyết Quốc hội và Tòa án nhân dân tối cao đề ra; nâng cao trách nhiệm của Thẩm phán trong việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp và trách nhiệm đối với bản án được ban hành.

image

Đc Trần Văn Châu, Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM trao tặng danh hiệu Thẩm phán giỏi

Tổ chức phát động “Hội thi Thư ký giỏi”, với mục đích không chỉ tìm ra Thư ký giỏi để làm gương điển hình tiên tiến trong Tòa án nhân dân hai cấp, mà còn nắm bắt kịp thời năng lực của Thư ký để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và qua đó lựa chọn Thư ký có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn giỏi vào đội ngũ Thẩm phán tương lai của Tòa án nhân dân hai cấp (Tuy nhiên, vào thời điểm tổ chức Hội thi do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện công tác cách ly và giãn cách xã hội nên không tiến hành tổ chức Hội thi được).

image

Đc Phạm Hồng Quyền, Vụ Trưởng Vụ TĐKT TANDTC trao tặng Bằng khen Chánh án TANDTC cho các tập thể và cá nhân giai đoạn 2015-2020

Ngoài ra, Tòa án nhân dân tỉnh còn tiếp tục phát động phong trào thi đua “Công chức Tòa án nhân dân hai cấp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, nhằm nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp, phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ công chức Tòa án nhân dân hai cấp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động; không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. Qua đó, xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức Tòa án nhân dân hai cấp gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện.

Việc phát động phong trào thi đua không chỉ tạo động lực để tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (nhất là các chỉ tiêu giải quyết án do Nghị quyết Quốc hội và Tòa Tòa án nhân dân tối cao đề ra), mà còn góp phần nâng cao chất lượng bản án của Tòa án nhân dân hai cấp, được thể hiện qua việc phát động phong trào thi đua chuyên đề “Nâng cao chất lượng bản án” của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Long An, phong trào thi đua cụ thể như sau:

Trước tình hình Tòa án nhân dân hai cấp còn không ít những bản án viết không đúng mẫu theo hướng dẫn của Nghị quyết Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, bản án còn nhiều sai sót về thể thức, văn phong, chính tả; nhận định của bản án không sâu sắc, lập luận thiếu chặt chẽ; không phản ánh hết các hoạt động tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án cũng như kết quả tranh tụng; ban lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh đã chỉ đạo, quyết tâm khắc phục hạn chế, thiếu sót và nâng cao chất lượng bản án Tòa án nhân dân hai cấp; Tòa án nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề “Nâng cao chất lượng bản án”, xây dựng bảng chấm điểm đối với bản án và quy trình xét thi đua một cách chặt chẽ, thực hiện qua 02 bước để xét, có sự tham gia góp ý của từng Thẩm phán, Thư ký trong đơn vị đánh giá, cho điểm.

Qua đợt việc phát động phong trào thi đua chuyên đề “Nâng cao chất lượng bản án” cho thấy tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, được thể hiện qua bản án của Tòa án nhân dân hai cấp có sự chuyển biến rõ rệt, từng bước khắc phục hạn chế, thiếu sót của những năm trước; giúp Thẩm phán tự đánh giá lại kỹ năng, hạn chế, thiếu sót trong viết bản án để có biện pháp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của mình; đồng thời góp phần rất lớn trong việc tiết kiệm thời gian, công sức của người dân và các cơ quan ban ngành đối với bản án phải ra thông báo sửa đổi, bổ sung, đính chính nhiều lần; giúp nâng cao giá trị, tính thuyết phục của bản án và uy tín của Thẩm phán Tòa án nhân dân nói chung và Tòa án nhân dân hai cấp nói riêng.

image

Đc Phạm Hồng Quyền, Vụ Trưởng Vụ TĐKT TANDTC trao tặng Bằng khen Chánh án TANDTC cho các tập thể và cá nhân năm 2020

Dưới sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời của ban lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, của cấp ủy Đảng, của ban lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh đối với công tác thi đua khen thưởng, cùng với sự hưởng ứng nhiệt tình, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể công chức và người lao động Tòa án nhân dân hai cấp đã mang lại nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng cao quý như: Tòa án nhân dân tỉnh đươc Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua, vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 của ngành Tòa án; 03 đơn vị được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng Cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác của Tòa án nhân dân; 18/23 đơn vị đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc; 06 đơn vị được tặng Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và nhiều danh hiệu, hình thức khen thưởng khác do Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh tặng thưởng.

Mỹ Linh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 272
cdscv