Loading...
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến giới thiệu, tập huấn Quy chế tạm thời đánh giá, xếp loại công chức và người lao động trong Tòa án nhân dân

(20/06/2022 15:43)

Ngày 20/6/2022, Tòa án nhân dân (TAND) tối cao tổ chức hội nghị trực tuyến công bố quyết định, kế hoạch triển khai, giới thiệu Quy chế tạm thời đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức trong TAND giữa điểm cầu trung tâm (tại TAND tối cao) với tất cả các điểm cầu trong hệ thống TAND.

Tại điểm cầu TAND tỉnh Long An có đồng chí Lê Quốc Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chánh án TAND tỉnh Long An chủ trì. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Chánh Văn phòng; Trưởng, Phó phòng và công chức Phòng Tổ chức - Cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng TAND tỉnh. Tại điểm cầu TAND cấp huyện các đồng chí Chánh án; Chánh, Phó Chánh Văn phòng TAND cấp huyện tham dự.

D:\Đăng bài\1. HN trực tuyến xếp loại CC\01.JPG

Điểm cầu trung tâm tại TAND tỉnh Long An

Nội dung Quy chế được xây dựng trên cơ sở Luật Cán bộ, công chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

D:\Đăng bài\1. HN trực tuyến xếp loại CC\02.jpg

Ông Trần Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Tổ trưởng Tổ nghiên cứu triển khai nội dung Quy chế

Quy chế bao gồm 4 chương với một số nội dung cơ bản như: Chương I Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc, thời điểm đánh giá và các mức xếp loại. Chương II quy định tiêu chí chung; thẩm quyền, trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng; trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng hằng tháng, hằng năm và trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại đối với Thẩm phán TAND tối cao. Chương III Quy định chế độ thông tin, báo cáo, quản lý và sử dụng kết quả đánh giá, phân loại. Chương IV Quy định về việc tổ chức thực hiện; quy định việc sửa đổi, bổ sung quy chế.

D:\Đăng bài\1. HN trực tuyến xếp loại CC\03..jpg

Ông Trần Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Tổ trưởng Tổ nghiên cứu phát biểu bế mạc giao nhiệm vụ tại Hội nghị.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đơn vị, ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Tổ trưởng Tổ nghiên cứu đề nghị lãnh đạo các đơn vị, nhất là cấp trưởng cần gương mẫu, nghiêm túc hơn trong việc thực hiện quy chế. Biểu dương các đơn vị thí điểm thực hiện, tuy nhiên các đơn vị thí điểm cần có giải pháp thực hiện tốt để đưa vào quy chế, thực hiện chính thức. Việc thực hiện nghiêm túc, thống nhất Bảng chấm điểm sẽ nâng cao được ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó, giúp lãnh đạo cơ quan nắm bắt hiệu quả hoàn thành công việc của công chức, viên chức trong cơ quan, góp phần nâng cao chất lượng công tác. Bảng chấm điểm làm tăng tính định lượng, hạn chế định tính trong công tác đánh giá, xếp loại, giúp cho công tác đánh giá, xếp loại được chính xác, công bằng, khách quan hơn. Công chức, viên chức được đánh giá cao cảm thấy được trân trọng và vinh dự, từ đó phát huy được tính tích cực trong công việc được giao.

Công Minh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 98
cdscv