Loading...
Skip to main content

Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh Long An ban hành công văn rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ

(28/11/2022 16:51)

Ngày 21/11/2022, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh Long An ban hành Công văn số 109-CV/BCSĐ về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ trong Tòa án nhân dân hai cấp.

Thời gian qua, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong toàn thể đảng viên, công chức, người lao động trong TAND hai cấp. Đội ngũ đảng viên, công chức, người lao động trong TAND hai cấp đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng TAND hai cấp trong sạch, vững mạnh. Kết quả cho thấy, trong những năm gần đây, không có đảng viên, công chức và người lao động của TAND hai cấp bị xử lý kỷ luật về hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: một số ít lãnh đạo thuộc Tòa án nhân dân hai cấp chưa quyết tâm cao, chưa quan tâm đúng mức, chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ; việc tự kiểm tra, tự phát hiện về hành vi tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ, cơ quan, đơn vị còn hạn chế; vẫn còn tình trạng cá nhân, tổ chức e ngại hiện tượng “chạy án” khi giải quyết tranh chấp tại Tòa án; niềm tin của người dân vào nền công lý chưa cao, nghi ngờ đảng viên, công chức, người lao động Tòa án tiêu cực, vi phạm quy tắc nghề nghiệp trong thực thi công vụ.

image

TAND Long An tiếp Đoàn kiểm tra 538 của Bộ Chính trị về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhằm nâng cao chất lượng công tác, phục vụ nhân dân và uy tín của Tòa án, xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức, nhất là công chức có chức danh tư pháp liêm chính, chuyên nghiệp, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh Long An ban hành Công văn số 109-CV/BCSĐ về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ trong Tòa án nhân dân hai cấp. Theo đó, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh Long An yêu cầu người đứng đầu các đơn vị Phòng, Tòa thuộc Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện tực hiện nghiêm túc một số nội dung như sau:

image

TAND Long An tiếp Đoàn giám sát chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực tư pháp tại TAND tỉnh Long An

Một là, quán triệt, triển khai có hiệu quả đến toàn thể đảng viên, công chức, người lao động thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và pháp luật Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung trong công tác phòng, chống tiêu cực.

Hai là, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị theo các quy định của Đảng về công tác nêu gương, tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành; phát huy trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, nói phải đi đôi với làm; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thi hành công vụ. Rà soát các quy định, quy chế, quy trình làm việc của đơn vị mình để hoàn thiện, bổ sung nhằm tiếp tục tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm công chức, người lao động trong thực thi công vụ.

image

Toà án nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An tiếp Đoàn kiểm tra số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ba là, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/2020/CT-CA ngày 28/7/2020 của Chánh án TAND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ trong TAND; tăng cường quản lý cán bộ; siết chặt công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ; chỉnh đốn tác phong làm việc của công chức; nghiêm cấm tiếp xúc với đương sự không đúng quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác xét xử của các Thẩm phán thuộc quyền quản lý, qua đó chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong hoạt động nghiệp vụ; đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của Thẩm phán trong công tác xét xử. Tiến hành kiểm tra, xác minh ngay khi có nguồn tin từ các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân về hành vi vi phạm như “Nhận hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Ra bản án, quyết định trái pháp luật”, “Giả mạo trong công tác”, “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”… của người tiến hành tố tụng tại Tòa án; xử lý nghiêm minh, kịp thời theo đúng quy định pháp luật và các quy định, quy chế của TAND nếu có xảy ra sai phạm.

Bốn là, lãnh đạo Thẩm phán thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW.

image

Đồng chí Lê Quốc Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn khảo sát việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức cho đảng viên, công chức tại TAND tỉnh

Năm là, lãnh đạo công chức, người lao động thuộc quyền quản lý chấp hành nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức TAND; Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán và Quyết định số 120/QĐ-TANDTC về xử lý trách nhiệm đối với người giữ chức danh tư pháp.

Sáu là, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ TAND hai cấp. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về các vi phạm của công chức và người lao động trong phạm vi quản lý, không được bao che các hành vi vi phạm.

Mỹ Linh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 217
cdscv